Nhà phân phối Atrax tại Việt Nam

WORLD LEADERS IN WEIGHING AND DIMENSIONING FOR THE AIRPORT

AND LOGISTICS INDUSTRIES

ATRAX Group is the world leader in the design, manufacture, integration and support of a full range of industrial weighing, measurement and related control systems for the Airport and Logistics industries.
Established over 30 years ago, we have become truly worldwide specialists in the areas of airport baggage, cargo and express parcel.

Today, our products and systems are installed and utilised in over 800 airport sites across more than 130 countries.

Our unrivalled quality and capabilities mean that we can be trusted to provide you with fast and accurate measuring equipment that meet technical specifications, Government regulations and industry standards around the world. Our products ensure your compliance, revenue protection and operational safety.

 

THE MOST ADVANCED RANGE OF CUSTOMER FOCUSED PRODUCTS AND SERVICES

We are renowned for reliable, accurate and cost effective measurement products, designed for ease of use and maintenance, supported by an extensive global network.
Our products used in the airport baggage, cargo and express parcel industries protect our customer’s revenue and enhance operational efficiencies. Our collaborative partnership approach ensures on time and successful project outcomes. Our specialist expertise gives our clients the benefits of innovative design solutions and cost effective dedicated high volume manufacturing. ATRAX’s market proven products are rigorously tested both internally and by independent auditors and have gained approval by regulatory bodies all around the world.

In addition to our comprehensive suite of products and services our research and development teams are always available to solve your challenges and those of tomorrow.

 

CÁC NHÀ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VỀ TRỌNG LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC CHO SÂN BAY

VÀ CÁC NGÀNH LOGISTICS

Tập đoàn ATRAX là tập đoàn hàng đầu thế giới về thiết kế, sản xuất, tích hợp và hỗ trợ đầy đủ các hệ thống cân, đo lường công nghiệp và các hệ thống điều khiển liên quan cho ngành Sân bay và Logistics.

Được thành lập cách đây hơn 30 năm, chúng tôi đã trở thành những chuyên gia thực sự trên toàn thế giới trong lĩnh vực hành lý sân bay, hàng hóa và bưu kiện chuyển phát nhanh.

 

Ngày nay, các sản phẩm và hệ thống của chúng tôi được lắp đặt và sử dụng tại hơn 800 địa điểm sân bay trên hơn 130 quốc gia.

 

Chất lượng và năng lực vô song của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi có thể được tin tưởng cung cấp cho bạn thiết bị đo nhanh và chính xác đáp ứng các thông số kỹ thuật, quy định của Chính phủ và tiêu chuẩn công nghiệp trên toàn thế giới. Sản phẩm của chúng tôi đảm bảo tuân thủ, bảo vệ doanh thu và an toàn hoạt động của bạn.

 

PHẠM VI NÂNG CAO NHẤT CỦA CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TẬP TRUNG CHO KHÁCH HÀNG

Chúng tôi nổi tiếng với các sản phẩm đo lường đáng tin cậy, chính xác và hiệu quả về chi phí, được thiết kế để dễ sử dụng và bảo trì, được hỗ trợ bởi một mạng lưới rộng khắp toàn cầu.

Các sản phẩm của chúng tôi được sử dụng trong ngành hành lý sân bay, hàng hóa và bưu kiện chuyển phát nhanh giúp bảo vệ doanh thu của khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Cách tiếp cận hợp tác hợp tác của chúng tôi đảm bảo đúng thời gian và kết quả dự án thành công. Chuyên gia chuyên môn của chúng tôi mang lại cho khách hàng những lợi ích của các giải pháp thiết kế sáng tạo và sản xuất khối lượng lớn chuyên dụng hiệu quả về chi phí. Các sản phẩm đã được chứng minh trên thị trường của ATRAX được kiểm tra nghiêm ngặt cả nội bộ và bởi các kiểm toán viên độc lập và đã được các cơ quan quản lý trên toàn thế giới chấp thuận.

 

Ngoài bộ sản phẩm và dịch vụ toàn diện, nhóm nghiên cứu và phát triển của chúng tôi luôn sẵn sàng giải quyết những thách thức của bạn và của tương lai.