Đồng hồ đo mạng điện Lumel Model ND04

Đồng hồ đo mạng điện  Lumel Model ND04, hãng Lumel Densok  model ND04, model ND04, đại lý hãng Lumel Densok tại Vietnam.

Đồng hồ ND04 đo các thông số mạng cơ bản trong mạng 3 pha (3 hoặc 4 dây) hoặc mạng 1 pha.

Công tơ mạng điện 1 và 3 pha ND04

 • Đo RMS thực (lên đến Harmonic thứ 15).
 • Tỷ lệ PT / CT có thể lập trình trên trang web.
 • Người dùng có thể lựa chọn loại mạng: 3 pha 3 dây hoặc 4 dây.
 • Phạm vi đầu vào có thể lập trình trên trang web.
 • 3 Dòng 4 Chữ số Màn hình LED siêu sáng (lên đến 9999).
 • Lựa chọn tại chỗ của Tự động cuộn / Màn hình cố định.
 • Lưu trữ tối thiểu và tối đa các thông số có thể.
 • Bốn phím chức năng cho phép truy cập nhanh vào màn hình thông số mong muốn.
 • Sự chính xác: 
  • Điện áp: ± 1% dải (cho 20 ... 100% giá trị danh nghĩa)
  • Dòng điện: ± 1% phạm vi (cho 10 ... 100% giá trị danh nghĩa)
  • Tần số: ± 0,5% tần số trung bình