BGC D-6511, BGC D-6811T1

Beijing ChangChengAeronauticalMesurementand Control(BMC) 

Beijing ChangChengAeronauticalMesurementand Control(BMC) Vietnam

BGC D-6511
Servo Controller ; 

Beijing Chang Cheng Aeronautical Mesurement and Control (BMC) Vietnam

BGC D-6811T1
3 channels ; Servo Controller