Đồng hồ đo mạng điện Lumel Model N14

Đồng hồ đo mạng điện  Lumel Model N14, hãng Lumel Densok  model N14, model N14, đại lý hãng Lumel Densok tại Vietnam.

Máy đo N14 là một thiết bị bảng kỹ thuật số có thể lập trình được dùng để đo các thông số mạng lưới điện 3 pha, 3 hoặc 4 dây, trong các hệ thống cân bằng hoặc không cân bằng.

Đồng hồ đo mạng điện 3 pha

 • Gia trị đo:
  • Điện áp và dòng điện RMS, 
  • hoạt động, phản kháng và công suất biểu kiến,
  • năng lượng hoạt động, phản ứng và năng lượng biểu kiến,
  • các yếu tố sức mạnh, 
  • tần số,
  • nghĩa là công suất hoạt động (ví dụ: công suất trung bình 15 phút).
 • Loại đầu ra: RS-485 với giao thức MODBUS
  • báo động - rơ le
  • xung động - OC
 • Giao tiếp trong mạng:
  • Giao diện RS-485,
  • ETHERNET (thông qua PD8),
  • INTERNET (thông qua SM61)