Thiết bị đo đường kính không tiếp xúc Proton Model DGK2060

Thiết bị đo đường kính không tiếp xúc Proton Model DGK2060 , Proton DGK2060, đại lý hãng Proton tại Vietnam , Proton Diameter Gauge

 

STT

Mã SP

Tên SP

Note

1

DGK2060

InteliSENS DGK2000
Dual Axis Diameter Gauge
(đo đường kính qua hai trục)

Thiết bị đo đường kính không tiếp xúc, Proton Vietnam, đại lý Proton , Proton Diameter Gauge

2

DGK2060

3

DGK2060

4

DGK2120

5

DGK2200

6

DGK-3030

InteliSENS DGK3000
Triple Axis Diameter Gauge
(đo đường kính qua ba trục)

7

DGK-3060

8

DGK-3120

9

DGK-3200

10

DG1030

InteliSENS DG1000 Series
Precision Laser Scanning Measurement Gauges
(quét laser chính xác)

11

DG1060

12

DG1130

13

DG2006

InteliSENS DG Series Diameter Gauge

14

DG1030

15

DG2030

16

DG1060

17

DG2060

18

DG1130 MKII

19

DG2100 MKII

20

BG1030

InteliSENS BG Series Diameter Bench Gauge
(đo đường kính để bàn)

21

BG1060