BỘ ĐIỀU HÒA PCB Piezotronics Model 482C15

BỘ ĐIỀU HÒA PCB Piezotronics Model 482C15, PCB Piezotronics  482C15, đại lý hãng PCB Piezotronics tại Vietnam , 482C15

  TIẾNG ANH: SI:  
HIỆU SUẤT
Kênh truyền hình 4 4  
(Các) loại đầu vào cảm biến ICP®, Điện áp ICP®, Điện áp [1]
Tăng điện áp (± 1%) (ở 500 Hz) x1, x10, x100 x1, x10, x100 [1]
Dải đầu ra (Tối đa) ± 10 V ± 10 V  
Đáp ứng tần số thấp (-5%) <0,05 Hz <0,05 Hz [2] [3]
Đáp ứng tần số cao (-3 dB) (x100) > 50000 Hz > 50000 Hz  
Đáp ứng tần số cao (-5%) (x100) > 17 kHz > 17 kHz  
Đáp ứng tần số cao (-5%) (x1) > 100 kHz > 100 kHz  
Đáp ứng tần số cao (-5%) (x10) > 40 kHz > 40 kHz  
Đáp ứng tần số cao (-3 dB) (x1, x10) > 100 kHz > 100 kHz  
Đáp ứng pha (ở 1 kHz) ± 1 ° ± 1 °  
Nói chuyện chéo (tối đa) -72 dB -72 dB  
Màn hình lỗi / Bias / Đồng hồ (LED) Mở / Ngắn / Quá tải Mở / Ngắn / Quá tải  
THUỘC VỀ MÔI TRƯỜNG
Phạm vi nhiệt độ (Hoạt động) +32 đến +120 ° F 0 đến +50 ° C  
ĐIỆN
Yêu cầu nguồn điện (đối với bộ đổi nguồn AC được cung cấp) Nguồn AC Nguồn AC  
Yêu cầu nguồn điện (đầu vào trực tiếp cho thiết bị) Nguồn DC Nguồn DC  
Nguồn AC (47 đến 63 Hz) 100 đến 240 VAC 100 đến 240 VAC  
Nguồn AC ≤0,7 Amps ≤0,7 Amps  
Nguồn DC <0,25 Amps <0,25 Amps  
Nguồn DC +32 đến 38 VDC +32 đến 38 VDC  
Điện áp kích thích (± 1 VDC) (Tới cảm biến) +26 VDC +26 VDC  
Dc bù đắp <20 mV <20 mV  
Kích thích dòng điện liên tục (đến cảm biến) 0 đến 20 mA 0 đến 20 mA [5]
Thời gian xả không đổi (0 đến 50%) > 7 giây > 7 giây [3]
Tiếng ồn điện băng thông rộng (1 đến 10000 Hz) (Tăng x1) 5,6 µV rms 5,6 µV rms [4]
Nhiễu phổ (1 Hz) 0,67 µV / √Hz 0,67 µV / √Hz [4]
Nhiễu phổ (10 Hz) 0,10 µV / √Hz 0,10 µV / √Hz [4]
Nhiễu phổ (100 Hz) 0,06 µV / √Hz 0,06 µV / √Hz [4]
Nhiễu phổ (1 kHz) 0,06 µV / √Hz 0,06 µV / √Hz [4]
Nhiễu phổ (10 kHz) 0,05 µV / √Hz 0,05 µV / √Hz [4]
Tiếng ồn điện băng thông rộng (1 đến 10000 Hz) (Tăng x10) 21 µV / rms 21 µV / rms [4]
Nhiễu phổ (1 Hz) 5,10 µV / √Hz 5,10 µV / √Hz [4]
Nhiễu phổ (10 Hz) 0,60 µV / √Hz 0,60 µV / √Hz [4]
Nhiễu phổ (100 Hz) 0,22 µV / √Hz 0,22 µV / √Hz [4]
Nhiễu phổ (1 kHz) 0,22 µV / √Hz 0,22 µV / √Hz [4]
Nhiễu phổ (10 kHz) 0,19 µV / √Hz 0,19 µV / √Hz [4]
Tiếng ồn điện băng thông rộng (1 đến 10000 Hz) (Tăng x100) 165 µV / rms 165 µV / rms [4]
Nhiễu phổ (1 Hz) 57 µV / √Hz 57 µV / √Hz [4]
Nhiễu phổ (10 Hz) 5,2 µV / √Hz 5,2 µV / √Hz [4]
Nhiễu phổ (100 Hz) 1,7 µV / √Hz 1,7 µV / √Hz [4]
Nhiễu phổ (1 kHz) 1,8 µV / √Hz 1,8 µV / √Hz [4]
Nhiễu phổ (10 kHz) 1,4 µV / √Hz 1,4 µV / √Hz [4]
Ngưỡng quá tải (± 1.0 Vpk) ± 10/5 Vpk ± 10/5 Vpk [1]
VẬT LÝ
Đầu nối điện (Đầu vào cảm biến ICP®) Jack BNC Jack BNC  
Đầu nối điện (Đầu ra) Jack BNC Jack BNC  
Đầu nối điện (Đầu vào nguồn DC) DIN 5 ổ cắm (cái) DIN 5 ổ cắm (cái)  
Kích thước - Chiều cao 3.2 in 8,1 cm  
Kích thước rộng 8.0 in 20 cm  
Kích thước - Chiều sâu 5,9 trong 15 cm  
Cân nặng 1,25 lb 567 gm  
* Tất cả các thông số kỹ thuật là ở nhiệt độ phòng trừ khi có quy định khác